OOH Award là giải thưởng chuyên ngành về lĩnh vực quảng cáo ngoài trời dành cho các nhãn hàng nhằm biểu dương các nhãn hàng có chiến dịch quảng cáo ngoài trời sáng tạo, độc đáo và hiểu quả. Kế thừa sự thành công của OOH Award 2019, chương trình năm nay sẽ có các hạng mục giải thưởng như sau: 

Các loại giải thưởng:

số lượng giải thưởng OOH Award