Giới thiệu: Giải thưởng quảng cáo ngoài trời nhân văn

Tiêu chí giải thưởng:

– Các chương trình quảng cáo phi lợi nhuận nhằm tuyên truyền chính sách của nhà nước vì mục tiêu chung của xã hội.
– Các chương trình quảng cáo vì các thông điệp nhân văn với các đối tác phi chính phủ.
– Các chiến dịch quảng cáo OOH của nhãn hàng với thông điệp mang tính nhân văn tạo được tiếng vang trong xã hội.

Cách tính điểm: 70% điểm số do cộng đồng bình chọn, 30% còn lại do hội đồng chuyên môn.

OOH Award chong dich

Chiến dịch truyền thông chống dịch Covid-19

OOH Award Chong man,chong han

Chiến dịch “Cùng miền Tây chống hạn mặn Lịch sử”

OOH Awar Four Paw 2

Protect millions – Chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam