Giới thiệu: Giải thưởng quảng cáo ngoài trời nhân văn

Tiêu chí giải thưởng:

– Các chương trình quảng cáo phi lợi nhuận nhằm tuyên truyền chính sách của nhà nước vì mục tiêu chung của xã hội.
– Các chương trình quảng cáo vì các thông điệp nhân văn với các đối tác phi chính phủ.
– Các chiến dịch quảng cáo OOH của nhãn hàng với thông điệp mang tính nhân văn tạo được tiếng vang trong xã hội.

Cách tính điểm: 100% điểm số được bình chọn từ cộng đồng, hội đồng chuyên môn sẽ kiểm duyệt sau cùng.

qcnt-chong-covid-2021

Chiến dịch truyền thông chống dịch Covid-19

Four-paws-oohaward-2021(12).jpg

Four Paws – Chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam