1. NHÃN HÀNG: Citizen

2. TÊN CHIẾN DỊCH:

3. LOẠI GIẢI THƯỞNG ỨNG CỬ: Quảng cáo ngoài trời ấn tượng và Quảng cáo ngoài trời hiệu quả 

4. KHU VỰC TRIỂN KHAI: Hồ Chí Minh

Thời gian: 7/2020 – 7/2021

5. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ: 

6. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO:

7. KHÓ KHĂN

8. ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN DỊCH

9. KỸ THUẬT QUẢNG CÁO

Hình ảnh, video mô tả: