1. Nhãn hàng: Four Paws

2. TÊN CHIẾN DỊCH: 1.000.000 Chữ ký ủng hộ Chấm dứt Nạn buôn bán thịt chó mèo

3. LOẠI GIẢI THƯỞNG ỨNG CỬ: Quảng cáo ngoài trời nhân văn

4. KHU VỰC TRIỂN KHAI: TP. HCM, Hà Nội

5. THỜI GIAN: 2020-2021

6. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

7. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

8. KHÓ KHĂN

9. ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN DỊCH

Hình ảnh, video mô tả: