1. NHÃN HÀNG: Vianco

2. TÊN CHIẾN DỊCH: Sài Gòn 1958 – Hãng bột Việt Ấn

3. LOẠI GIẢI THƯỞNG ỨNG CỬ: Quảng cáo ngoài trời hiệu quả và Quảng cáo ngoài trời IMC 

4. KHU VỰC TRIỂN KHAIThành phố Hồ Chí Minh

Thời gianNăm 2021 

5. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

6. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

7. KHÓ KHĂN

8. ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN DỊCH

9. KỸ THUẬT QUẢNG CÁO

Hình ảnh, video mô tả: