1. NHÃN HÀNG: Momo

2. TÊN CHIẾN DỊCH: Ví Điện Tử số 1 Việt Nam

3. LOẠI GIẢI THƯỞNG ỨNG CỬ: Quảng cáo ngoài trời hiệu quả

4. KHU VỰC TRIỂN KHAI: Hà Nội, TP. HCM

Thời gianNăm 2021 

5. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

6. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

7. KHÓ KHĂN

8. ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN DỊCH

9. KỸ THUẬT QUẢNG CÁO

Hình ảnh, video mô tả: