Nguyễn Thanh Đảo 2

Ông Nguyễn Thanh Đảo – Phó chủ tịch thường trực HAA – Chủ tịch hội đồng chuyên môn

Nguyễn Quý Cáp 1x1

Ông Nguyễn Quý Cáp – chủ tịch hội quảng cáo TP. HCM – Thành viên

Trần hùng

Ông Trần Hùng – Chủ tịch hội đồng chuyên môn của hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam – Thành viên

Ông Trần Thanh Vương

Ông Trần Thanh Vương – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH – TT TPHCM – Thành viên

Tốn Lê Nguyễn

Ông Lê Đức Tốn – Chủ tịch Hiệp hội quảng cáo Đà Nẵng (DAA) – Thành viên

Võ Công Anh

Ông Võ Công Anh – Ủy viên ban chấp hành HAA – Thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Liên chi hội quảng cáo Tây Nam Bộ –
Thành viên

Ông Nguyễn Quang Nhựt – Ủy viên ban chấp hành HAA – Thành viên.

logo sở xây dựng

Đại diện sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (Tham vấn)

Đại diện sở giao thông vận tải TP.HCM (Tham vấn)

Sau đây OOH Award xin giới thiệu hội đồng chuyên môn – hội đồng chấm giải của OOH Award 2020. Hội đồng chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm bình chọn các nhãn hàng ứng cử, từ đó cho ra kết quả một cách công tâm nhất.

Bình chọn thắng giải theo tỷ lệ số điểm:
– 70% do cộng đồng bình chọn
– 30% do hội đồng chuyên môn bình chọn

Nguyễn Thanh Đảo 2

Ông Nguyễn Thanh Đảo – Phó chủ tịch thường trực HAA – Chủ tịch hội đồng chuyên môn

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Đảo
 • Chức vụ: Tổng giám đốc công ty Đông Nam, Phó chủ tịch hiệp hội quảng cáo Việt Nam
 • Công ty: Công ty CP quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam
 • Chuyên môn: Tổ chức hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo tại Việt Nam và Đông Nam Á, quan hệ cơ quan quản lý nhà nước
Nguyễn Quý Cáp 1x1

Ông Nguyễn Quý Cáp – Chủ tịch HAA – Thành viên

 • Họ và tên: Nguyễn Quý Cáp
 • Chức vụ: chủ tịch hội quảng cáo TP. HCM, chủ tịch công ty CP Quảng Cáo Trẻ
 • Công ty: công ty cổ phần Quảng Cáo Trẻ
 • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện
Trần Hùng

Ông Trần Hùng – Chủ tịch hội đồng chuyên môn Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) – Thành viên

 • Họ và tên: Trần Hùng
 • Chức vụ: Chủ tịch hội đồng chuyên môn của hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam
 • Chuyên môn: thông tin truyền thông
 • Nguyên trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Văn hóa quần chúng
 • Nguyên phó chủ tịch thường trực VAA
 • Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Chủ tịch hội đồng chuyên môn của hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam
 • Đã tham gia xây dựng Nghị định 194/NĐ-CP về Hoạt động Quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
Ông Trần Thanh Vương

Ông Trần Thanh Vương – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH – TT TPHCM – Thành viên

Tốn Lê Nguyễn
 • Họ và tên: Lê Đức Tốn
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Công ty: Quảng cáo và Trang trí nội thất Lê Nguyễn
 • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời
ảnh cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Quang Nhựt

Chức vụ: Founder – CEO công ty CP quảng cáo Shojiki

Công ty: CP quảng cáo Shojiki

Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời

Võ Công Anh

Ông Võ Công Anh – Ủy viên ban chấp hành HAA – Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Liên chi hội quảng cáo Tây Nam Bộ –
Thành viên

logo sở xây dựng

Đại diện sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (Tham vấn)

Sở giao thông vận tải TPHCM

Đại diện sở giao thông vận tải TP.HCM (Tham vấn)