OOH AWARD 2021

OOH Award là giải thưởng chuyên ngành quảng cáo ngoài trời dành cho các nhãn hàng nhằm biểu dương các nhãn hàng có chiến dịch quảng cáo ngoài trời sáng tạo, độc đáo và hiệu quả.

Đây là giải thưởng tạo động lực thúc đẩy ngành quảng cáo ngoài trời phát triển, nêu cao tinh thần quảng cáo ngoài trời góp phần làm đẹp văn minh đô thị và gắn liền với các thông điệp nhân văn.

Đối tượng xét trao tặng giải thưởng: các nhãn hàng có chiến dịch nằm trong danh sách đề cử của OOH AWARD 2021.

Hồ sơ đăng ký tham gia ứng cử giải thưởng:

Giá vé Tham dự: 1,000,000 VND/ vé
Số lượng: 20 vé

GIẢI THƯỞNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI - OOH AWARD 2021

CÁC LOẠI GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng

Quảng cáo ngoài trời hiệu quả

Giải thưởng

Thiết kế quảng cáo ngoài trời ấn tượng

Giải thưởng

Quảng cáo OOH trong chiến dịch IMC hiệu quả

Giải thưởng

Chiến dịch quảng cáo ngoài trời nhân văn

Đăng ký tham dự